Tag: thiết bị văn phòng Nhật

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS019

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS019

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS018

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS018

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS017

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS017

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS016

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS016

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS015

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS015

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS014

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS014

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS013

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS013

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS012

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS012

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS011

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS011

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS010

Thiết bị văn phòng: Máy photocopy cao cấp MS010

Tình trạng: Mới Bảo hành(tháng): – Nguồn gốc: Hàng công ty Nhà sản xuất: – Loại: Máy photo, máy móc văn phòng Độ phân giải(dpi): – Khổ giấy lớn nhất: – Kiểu máy: – Tốc độ copy(bản/phút): – Nguồn điện